01.04.2020

Jakie dofinansowanie mogą otrzymać pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej?

Autor: Tomasz Wisiecki / adwokat, doradca podatkowy

Prezydent podpisał zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Elementem zmian jest wprowadzenie kilku rozwiązań wsparcia dla pracodawców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku ze stanem epidemii.

W poniższej informacji prezentujemy trzy najciekawsze opcje, przy czym – zwracamy szczególną uwagę na „Opcję C”. 

Dofinansowaniem objęci są pracownicy, przez których rozumie się osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 

W ramach tego programu przewidziane są dwie możliwości: 
Opcja A: Przestój ekonomiczny 

 • Jeżeli przedsiębiorca obejmie swoich pracowników przestojem ekonomicznym wypłaca im co najmniej 50% wynagrodzenia za pracę, ale nie mniej niż najniższe wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 • W ramach wsparcia przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 złotych) dla każdego pracownika objętego przestojem plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie około 1500 zł).

Opcja B: obniżony wymiar czasu pracy (40%40%20%) 

 • Przedsiębiorca może zdecydować się na obniżenie czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do pół etatu. 
 • W takim przypadku przedsiębiorca płaci 40% wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem czasu pracy. Na pozostałą kwotę może uzyskać wsparcie, ale maksymalnie do kwoty 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce tj. 2079 złotych na pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od kwoty wsparcia (łącznie około 2 450 zł).

Uwagi: 
Aby skorzystać z Opcji A i Opcji B konieczne jest:

 • wcześniejsze zawarcie porozumienia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi, przedstawicielami pracowników itd. Dotyczącego ustalenia warunków przestoju ekonomicznego, lub obniżonego wymiaru czasu pracy, oraz 
 • spadek obrotów u przedsiębiorcy ze względu na COVID-19. 
  • Obroty muszą być niższe o 15% liczone za okres dwóch kolejnych miesięcy 2020 r w stosunku do tego samego okresu w 2019 r lub 
  • 25% liczone pomiędzy dowolnie wybranym miesiącem 2020 r., a miesiącem poprzednim. 

Alternatywnym rozwiązaniem dla w/w opcji jest Opcja C – omówiona poniżej. 

Dofinansowanie do wynagrodzenia od starosty: 

Opcja C: Środki wypłacane przez starostę 

 • Jest to rozwiązanie przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 • Dofinansowanie jest – uzależnione od spadku obrotów u przedsiębiorcy. Spadek obrotów liczy się porównując sumę obrotów dwóch miesięcy 2020 r. do sumy obrotów z tych samych miesięcy roku poprzedniego (2019). 
 • W przypadku spadku o: 
  • 30% można uzyskać 50% minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika, dla spadku o 
  • 50% – 70% minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika, a dla spadku o 
  • 80% – 90% minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika. 

Maksymalna korzyść to około 2340 zł na pracownika plus składki na ZUS

 • W tym pakiecie nie ma konieczności redukcji etatu ani wprowadzenia przestoju, tak jak w Opcji A i Opcji B.