Marta Trapszo-Drabczyńska
Associate

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem autorskim, prawem znaków towarowych oraz ochroną dóbr osobistych. Wspiera praktykę postępowań sądowych. Świadczy również obsługę prawną w zakresie usług elektronicznych, danych osobowych oraz szeroko pojętych mediów i reklamy.

Od 2015 roku zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich, spółkach działających w branży kreatywnej oraz w dziale prawnym Domu Produkcyjnego TFP TV & Film Production i Dystrybucji Mówi Serwis wspieranych przez grupę Polsat.

Aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo) oraz WPiA w Warszawie (Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej).

Marta Trapszo-Drabczyńska